Kesimpulan

Institut Pengajian Tinggi Awam , Institut Pengajian Tinggi Swasta dan Kolej Swasta semuanya sedang berusaha untuk menggunakan pembelajaran berasaskan web sebagai teknik yang terkini untuk menyampai modul-modul mereka. Begitu juga syarikat antarabangsa sudah mula menggunakan pembelajaran berasaskan web bagi melatih pekerja mereka. Maka adalah wajar pembelajaran berasaskan web diperkenalkan di sekolah-sekolah di Malaysia secepat mungkin supaya mereka tidak ketinggalan dalam arus ICT yang begitu pesat sekali. Kita tidak seharusnya tunggu sehingga semua infrastruktur telekomunikasi, perkakasan dan perisian siap sebelum ianya diperkenalkan kepada pelajar kita. Perlu diingatkan juga bahawa unsur Kemahiran Berfikir Secara Kreatif dan Kritis (KBKK) perlu diselitkan secara bijak dalam pembelajaran berasaskan web. Walau bagaimanapun, pembelajaran berasaskan web yang dicadangkan hanya sebagai tambahan kepada semua sumber yang sedia ada di sekolah. Guru masih memainkan peranan dalam mendidik pelajar-pelajar.

read comments

Cadangan Penyelesaian 2 Dan 3

2. Educational Learning Management System (ELMaS)
ELMaS ialah satu Perisian Sistem Pengurusan Pembelajaran berasaskan web untuk latihan perguruan. Guru-guru didedahkan dengan pengajaran berasaskan ICT.

3 Program dan Naiktaraf Infrastruktur
“Untuk lima tahun akan datang, tumpuan kita adalah untuk menjadikan Malaysia sebagai ‘hub’ ICT dan multimedia di peringkat global. Untuk tujuan ini, infrastruktur ICT akan dinaik taraf melaui inisiatif termasuklah meningkatkan keupayaan tulang belakang penghantaran sehingga 10 gigabits sesaat dan memperkenalkan Sistem Pegurusan Rangkaian untuk menyediakan perkhidmatan yang lebih baik. Infrastruktur ICT juga akan diperluaskan ke kawasan luar bandar bagi merapatkan jurang digital. Antara program yang bakal dilaksanakan ialah Infodesa dan Internet Desa yang menawarkan kursus kesedaran dan latihan’…(Petikan ucapan Tun Dr
Mahathir bin Mohamad, mantan Perdana Menteri Malaysia ketika usul Rancangan Malaysia ke Lapan pada 23 April 2001, Dewan Rakyat.)

read comments

Pembelajaran berasaskan talian memang menarik

Aplikasi ini merupakan aplikasi yang boleh digunakan dalam pembelajaran berasaskan web.
Aplikasi ini membolekan pelajar melihat slide pembentangan disamping bersembang dan berbincang di bahagian kanan slide.
Terima kasih diucapkan kepada Tn Haji Nazri kerana memperkenalkan kepada kami pelbagai teknologi serta aplikasi yang baru dan menarik

read comments

Cadangan 1

I. Penghasilan bahan pengajaran dan pembelajaran yang baik dan berkesan

Kita ketahui banyak pihak sedang berusaha untuk menghasilkan bahan pengajaran dan pembelajaran pembelajaran berasaskan web. Penilaian yang rapi perlu dilaksanakan oleh pentadbir atau guru untuk mencari bahan yang sesuai yang dapat meningkatkan pembelajaran pelajar bagi mengelakkan kerugian atau mendapat bahan yang tidak bermutu serta tidak mencapai kehendak pembelajaran.

read comments

Cadangan penyelesaian

Beberapa cadangan dan penyelesaian yang akan diperjelaskan bagi isu dan pelaksanaan Pembelajaran Berasaskan Web di Malaysia. Terdapat tiga cadangan dan beberapa pecahan di dalamnya. Antaranya ialah:

I. Penghasilan bahan pengajaran dan pembelajaran yang baik dan berkesan
a. bahan pembelajaran berpusatkan komputer
b. Screen design issues
c. Kaedah Penyampaian
II. Educational Learning Management System (ELMaS)
III. Program dan NaikTaraf Infrastruktur

read comments

ISU-ISU BERKAITAN PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB

Adakah Pembelajaran Berasaskan Web hanya dapat dilaksanakan di semua sekolah di Malaysia selepas semua masalah dapat dikenalpasti?. Adakah pelajar akan didedahkan kepada Pembelajaran Berasaskan Web hanya selepas infrastruktur telekomunikasi, perkakasan dan perisian siap sepenuhnya? Beberapa isu dan pemasalahan dikenalpasti dinyatakan seperti berikut :-

- Akses dan kos pengendalian
- Kekurangan Web Bahasa Melayu
- Jatidiri Yang Lemah
- Latihan Tenaga Pengajar

read comments

Kelemahan Pembelajaran Berasaskan web

Antara kelemahan pembelajaran berasaskan web adalah:


1) Akses kepada peralatan computer, peralatan teknologi serta capaian kepada rangkaian internet mungkin menjadi satu masalah kepada pelajar terutamanya bagi mereka yang berada di kawasan luar bandar.

2) Kadar kelajuan internet yang lemah menyebabkan pelajar tidak dapat melihat semua paparan pada sebuah web pelajarana seperti paparan grafik, ikej, dan video clip. Ini menyukarkan capaian kepada isi pelajaran yang disampaikan.

3) Memerlukan infrastruktur yang mencukupi dilengkapi dengan peralatan computer dan ini memerlukan kos yang tinggi.

read comments