Kesimpulan kajian

Secara keseluruhannya, didapati pelajar tingkatan dua SMK Methodist mempunyai asas dalam penggunaan komputer. Pelajar pernah atau sering melakukan pembelajaran berasaskan web sama ada di rumah mahupun kafe cyber. Pelajar ini cenderung untuk melakukan pembelajaran berasaskan web di sekolah namun perkakasan komputer di sekolah tidak dapat berfungsi sepenuhnya. Ciri-ciri laman web yang baik mengikut pelajar ini adalah laman web yang ringkas dan mudah difahami serta mempunyai aplikasi yang menarik. Cadangan penambahbaikkan adalah agar pihak sekolah akan memastikan makmal komputer dapat berfungsi sepenuhnya serta menggalakkan guru menggunakan ICT dalam pembelajaran.

0 ulasan:

Catat Ulasan