PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB :SATU KAJIAN KES DI SMK METHODIST TG. MALIM


Abstrak

Tujuan kajian ini ialah untuk mengumpul maklumat sama ada pembelajaran berasaskan web ini digunakan oleh pelajar serta kekerapan penggunaannya. Instrumen kajian yang digunakan dalam kajian adalah borang soal selidik disamping menggunakan aplikasi ‘facebook’ . Lima orang pelajar dari tingkatan dua dipilih sebagai responden yang terdiri dari pelbagai latar belakang, kaum dan agama. Dapatan kajian dianalisa menggunakan aplikasi ‘surveymonkey’ yang disediakan secara percuma. Hasil kajian mendapati pelajar pernah dan cenderung untuk menggunakan kaedah pembelajaran berasaskan web tetapi tidak dapat menggunakan kaedah pembelajaran ini di sekolah kerana kurangnya perkakasan komputer.


Pengenalan

Pelajar boleh menggunakan kursus pembelajaran berasaskan Web untuk berkomunikasi, berkolaborasi dan menerbitkan bahan peribadi dalam interaksi di antara guru dan rakan pelajar. Keadaan ini membolehkan pelajar akses kepada sumber pembelajaran yang lebih luas dan munasabah melalui pautan Web dengan selesa (Betty, 1999).


0 ulasan:

Catat Ulasan